Audio en video

Do Records 013: Magno Intervallo

Magno Intervallo

1) Rhombi (1981) [9’05”]
Brabant Saxophone Quartet

2) Magno Intervallo (2007) [4’32”]
Julia Tamminen, organ

3) undercurrent / current (2005) [10’27”]
Paul Hermsen, piano

4) JOUNK (2006) [10’44”]
Hans de Jong, altosaxophone

5) TheeKlank (2008) [7’28”]
Ingrid Stijsiger, mezzo-soprano
Marijke Niele, altoflute
Kees van Unen, piano
Bob Martens, percussion
‘TheeKlank’ choir Conservatorium INHOLLAND Alkmaar

6 – 8) The Faith To Move The Mountain (1994)
Hans de Jong, altsosaxophone
Chamberorchestra La Squadra
Etienne Siebens, conductor

9) Magno Intervallo (2007) [5’33”]
Matthias Havinga, organ

Magno Intervallo –grote (tijds-)afstand- overbrugt een periode van 25 jaar tussen de NCRV-opname van het saxofoonkwartet Rhombi en de recente opname van TheeKlank.
Andere activiteiten (docent, organist en concertprogrammeur) noodzaken mij telkens om bewust tijd te zoeken, tijd te vinden en ook de tijd te nemen om te componeren.
Componeren is eenzaam, een zelfonderzoek, als het ware een schilder die bezig is met een zelfportret. Toch..., een schilder blijft tot in detail eindverantwoordelijk voor zijn doek en de neutrale toeschouwer kan het geheel (de totale structuur) in een kort tijdsbestek -‘ in een oogopslag’ - overzien.
Componeren is dan ook het 'Magno Intervallo' dat je ervaart tussen het maken van een eerste schets op papier en de slotklank van hetzelfde stuk tijdens het premièreconcert. In de tussenliggende tijd zijn het de spelers, de musici die de tijd nemen om het te studeren, de tijd vinden om te repeteren en het met mij door te nemen versus de neutrale toeschouwer (hier concertbezoeker) die pas veel later –anders dan bij een museumbezoek- na het beluisteren slechts een vluchtige eerste indruk overhoudt van het geheel.
Als verplicht werk werd tijdens de tweede concoursavond van het Internationaal Schnitger Orgelfestival (2007)  mijn Magno Intervallo zes keer  gespeeld. De tijd vordert, waardoor verrassingen kunnen ontstaan. De vluchtige eerste indruk maakte opeens plaats voor een verwachtingspatroon, met wellicht nieuwe verrassingen...  (UNK-2009)              

The Fifth Wall (De Vijfde Wand - SchoK-2014)

Projection of pictures with extruded light in the same
room as where the pictures are shot. Music and pictures, both in the opposite range
of Fibonacci, gave the visitor a mystical and desorientated feeling.
All this performed in an old cheesefactory in Holland during the manifestation
SchoK te Schoorl, June 2014.
Music by Kees van Unen.
Concept, projections and photography by Theo Steemers, 2014.

 

JOUNK - altosaxophone, electronics, video

Videoclip composition JOUNK for sax and electronic music; composed by Kees van Unen; video by Theo Steemers; altosaxophone played by Hans de Jong.
June 2013.

 

Rhombi - soil and landscapes, video

Bij het horen van de basale klanken, lange tonale lijnen en de schrille tegenstellingen tussen de afzonderlijke delen van Rhombi, een compositie van Kees van Unen, zag ik direct overeenkomsten met de materie in de industriële landschappen, die ik fotografeer. Het is met name de tenorsax in dit stuk die associaties oproept met aardse beelden, zoals patronen en texturen in gronden en grondstoffen, klei, modder en steenkoolgruis.
Rhombi is het griekse woord voor vierkanten. Het stuk bestaat uit een aaneenschakeling van ruiten met opgaande en dalende lijnen van klanken, resp. lichtere en donkere beelden. De foto’s reageren op sfeer en ritme van de muziek. Beeldwisselingen en overgangen zijn tot op de maat nauwkeurig bepaald.
De geologische oorsprong van het gecultiveerde landschap was uitgangspunt voor de fotocompilatie, die vooral een reflectie van beeld en geluid onderling is geworden.
Theo Steemers, november 2012